Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen

Retur til Miljø- og Energiministeriets hjemmeside
Kolofon

Titel
Naturplejestrategi
Forfatter
Henrik Jørgensen
Udgiver/forlægger
Skov- og Naturstyrelsen
Miljø- og Energiministeriet
Ansvarlig institution
Skov- og Naturstyrelsen
Miljø- og Energiministeriet
Copyright
Skov- og Naturstyrelsen
Miljø- og Energiministeriet
Emneord
Bæredygtighed, biodiversitet, naturpleje, naturområder, landskabstyper, plejeplan, omkostninger.
Resume
Strategi for plejen af Skov- og Naturstyrelsens arealer med beskyttet natur
Sprog
Dansk
ISBN (elektronisk version)
87-7279-266-3
Pris for læsning
0 DKK
Pris for download
0 DKK
Version
1.0
Versionsdato
2000-08-10
Format
Htm, jpg, gif
ISBN (trykte version)
87-7279-181-0

Salg af den trykte publikation: Miljøbutikken, Læderstræde 1, København K.
Telefon 33 95 40 00 samt hos boghandlere.