Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen

Retur til Miljø- og Energiministeriets hjemmeside

Den danske hede

Indholdsfortegnelse

Johannes Skov
Skovrider Johannes Skov bød velkommen på vicedirektør Ole Christiansens vegne ved åbningen af seminaret om "Den Danske Hede".

 

Kristian Dalsgaard
Hedens geologi og jordbund

 

Bent Odgaard
Hedens vegetationshistorie

 

Jens Bekmose
Heden i Oldtiden

 

Karsten Klindt-Jensen
Afskovningens historie på baggrund af skriftligt kildemateriale

 

Gudrun Gormsen
Hedelandskab og hedebrug - energistrømme i hedebondens driftsformer set ud fra en overordnet betragtning.

 

Esben Graugaard
Et vestjysk hedesogns bebyggelses- og driftsstruktur og konsekvenserne i form af engudnyttelse og kreaturhandel

 

Mette Guldberg
Hedelandbrug med bierhverv

 

Bent Åby
Hedens bebyggelseshistorie og udnyttelse i en østdansk landsdel: Bornholm
Litteratur

 

Kim Clausen
Hedens mennesker

 

Søren Toftgaard Poulsen
Heden i kunst, litteratur og folkelig fortællekunst

 

J. C. Briand Petersen
Fremtidssperspektivet

 

Bo Holst-Jørgensen
Hedens bevaring i praksis

 

Peter Korsgaard
Hedekort og internet

 

Sofus Christiansen