Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen

Retur til Miljø- og Energiministeriets hjemmeside
Den danske hede

Kolofon

Titel
Den danske hede

Undertitel
Seminarrapport

Forfatter
Johannes Skov, Kristian Dalsgaard, Bent Odgaard, Jens Bekmose, Karsten Klindt-Jensen, Gudrun Gormsen, Esben Graugaard, Mette Guldberg, Bent Åby, Kim Clausen, Søren Toftgaard Poulsen, J. C. Briand Petersen, Bo Holst-Jørgensen, Peter Korsgaard, Sofus Christiansen,

Resumé
dan: 

Rapporten indeholder 15 foredrag fra et seminar afholdt på Skarrildhus den 21. september 1998 af Skov- og Naturstyrelsen. Foredragsholderne er forskere, museumsfolk og administratorer.

Formålet var at få en slags status for hvor langt forskningen er nået. Hertil kommer et ønske om at få en bredere diskussion i bevaringen af de sidste rester af lyngheder i Danmark. Seminaret var en del af HEATHCULT - et formidlingsprojekt omkring lynghedernes kulturhistorie med deltagere fra 7 europæiske lande og støttet af EU's Raphael-program

Bidragene beskæftiger sig med hedens kulturhistorie i bredeste forstand. Hvornår opstod lynghederne, hvor opstod de og hvornår nåede de deres største udbredelse belyst ved naturvidenskabelige metoder.

Der er flere indlæg der beskæftiger sig med landbrugets driftsformer som grunden til at dette kulturlandskab kunne opstå i løbet af bondestenalderen og vedligeholdes lige til industrialiseringen af landbruget sætter i slutningen af forrige århundrede. Hertil kommer indlæg om de økonomiske forhold og de marginaliserede befolkningsgrupper på heden og ikke mindst hedens betydning i danskernes selvopfattelse af hvad er Danmark, belyst ved eksempler fra billedkunsten. Endelig er der status over hvor langt forskningen er nået og hvilke problemstillinger, der burde være centrale i de kommende år.

Emneord
dan: Hedens udbredelse; Hedens alder; Hedens geologi; Hedebrugets driftsformer; Hedens økonomi og bi-næringer; Heden i kunsten; Hederne på Bornholm; Hedens forvaltning og administration; Kort over hederne; Hedeforskning,

Sprog
dan

ISBN - elektronisk
ISBN nr. 87-7279-316-3

URL
http://www.sns.dk/udgivelser/2001/87-7279-316-3 

Alternativ URL
http://www.sns.dk

Version
1.0

Versionsdato
20010912

Format
htm; gif; pdf, jpg

Inventarliste
bred01.htm; bred02.htm; default.htm; helepubl.htm; indhold.htm; kap01.htm; kap02.htm; kap03.htm; kap04.htm; kap05.htm; kap06.htm; kap07.htm; kap08.htm; kap09.htm; kap10.htm; kap11.htm; kap12.htm; kap13.htm; kap14.htm; kap15.htm; kolofon.htm; udskriv.htm; Image136.jpg; Image138.jpg; Image139.jpg; Image141.jpg; Image143.jpg; Image145a.jpg; s.4.jpg; s.49.jpg; s.58a.jpg; s.60.jpg; s.65.jpg; s.70.jpg; bonder.gif; byg.gif; bønder.gif; Chr..gif; f3.gif; f4.gif; f5.gif; f6.gif; fr..gif; getacro.gif; hans.gif; hektar.gif; Høt.gif; Image119.gif; Image120.gif; Image121.gif; Image122.gif; Image123a.gif; Image124.gif; Image125.gif; Image126.gif; Image127.gif; Image128.gif; Image129.gif; Image130.gif; Image131.gif; Image132.gif; Image133.gif; Image134.gif; Image135.gif; Image136.gif; Image137a.gif; Image140.gif; Image142.gif; kap1-3.gif; kap1-5.gif; kap2-1.gif; kap2-2.gif; kap2-3.gif; kap2-4.gif; krone.gif; lyng.gif; memlogo.gif; s.10.gif; s.16.gif; s.18.gif; s.30.gif; s.33.gif; s.38.gif; s.39.gif; s.40.gif; s.53.gif; s.56.gif; s.58.gif; s.59.gif; s.61.gif; s.63.gif; s.68.gif; s.7.gif; s.74.gif; s.78.gif; s.79.gif; s.8.gif; s.80.gif; s.83.gif; s.84.gif; s.86.gif; s.87.gif; s.9.gif; s.9a.gif; sn_logo.gif; sog.gif

Publiceringsstandard nr.
1.0