Kystklitter med enebær, Skov- og Naturstyelsen
Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen

Retur til Miljø- og Energiministeriets hjemmeside

Danske naturtyper

* Kystklitter med enebær

2250 * Kystklitter med Juniperus spp.

[Billede: Her ses et klitlandskab med større sammenhængende bevoksninger af ene]

Klitlandskab med større sammenhængende bevoksninger af ene. Tranum Strand, Nordvestjylland. Foto: Bert Wiklund.

Kystklitter med krat eller mange buske af enebær.

Typiske arter

Ene.

Naturtypen forekommer spredt på mindre arealer, hyppigst i Vest- og Nordjylland. Eksempler på naturtypen findes ved Vandplasken, Skallerup Klit og Rødhus Klit i Nordvestjylland.

[Billede: Her ses klitter ved Kærsgård Strand, Nordvestjylland med klit domineret af ene]

Klitter ved Kærsgård Strand, Nordvestjylland med klit domineret af ene. Foto: Bert Wiklund.

 


* angiver naturtyper, som EU prioriterer at beskytte.