Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen

Retur til Miljøministeriets hjemmeside

Øko tips 1

Landmanden og strandengen


Hent gratis program til at læse og udskrive PDF-format

Kolofon og resumé

Må citeres med kildeangivelse.


[Billde: Her ses publikationens forside.]

Stor kobbersneppe findes i Danmark næsten udelukkende på strandengene i Vest- og Sønderjylland. Det er en art i fremgang.


Denne publikation findes kun som netudgave


Trykt udgave (2001) kan bestilles i Frontlinien
Rentemestervej 8
2400 KÝbenhavn NV
tlf. 70 12 02 11
frontlinien@frontlinien.dk
www.frontlinien.dk
Pris: gratis

Skov- og Naturstyrelsens publikationsoversigt