Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen

Retur til Miljøministeriets hjemmeside

Øko tips 2

Særligt beskyttelseskrævende planter og dyr i Danmark


Hent gratis program til at læse og udskrive PDF-format

Kolofon og resumé

Må citeres med kildeangivelse.


[Billede: Her ses publikationens forside.]

Skovmår (Martes martes) er en sjælden art (R). Den er meget sky og er mest aktiv om natten. Den har sit bo i et hult træ eller i en gammel fugle- eller egernrede.


Denne publikation findes kun som netudgave


Trykt udgave (2001) kan bestilles i Frontlinien
Rentemestervej 8
2400 KÝbenhavn NV
tlf. 70 12 02 11
frontlinien@frontlinien.dk
www.frontlinien.dk
Pris: gratis

Skov- og Naturstyrelsens publikationsoversigt