Retur til styrelsens hjemmeside

 

Beskyt den vilde flora langs kysterne

Rynket Rose og andre indførte planter udrydder oprindelige og værdifulde plantesamfund

Forside af hæftet


Resumé

Pjecen giver råd om hvordan spredningen af Rynket Rose(Rosa rugosa) kan standses. Rynket Rose er en invasiv art, der truer gamle værdifulde plantesamfund langs vore kyster. Pjecen giver anvisninger på hvilke andre planter, man kan anvende, og som ikke har de samme uheldige egenskaber, som Rynket Rose har m.h.t. at true livsbetingelserne for dem.


Hent gratis program til at læse og udskrive PDF-format

Kolofon

Må citeres med kildeangivelse.


Trykt udgave kan bestilles i Netboghandelen

eller via

Frontlinien
Rentemestervej 8
2400 København NV
tlf. 70 12 02 11
frontlinien@frontlinien.dk

www.frontlinien.dk


Skov- og Naturstyrelsens publikationsoversigt