Retur til styrelsens hjemmeside

 

Beskyt den vilde flora langs kysterne


Indholdsfortegnelse

Rynket Rose – en trussel mod vore kysters vilde flora

Hæftets formål og indhold

Lidt om Rynket Rose

En international værdifuld flora ved de danske kyster

Planters indvandring og tilpasning i den danske natur

Indførte og aggressive plantearter bør ikke anvendes ved plantninger i det åbne land

Egnskarakteristiske og hjemmehørende plantearter bør anvendes ved plantninger i det åbne land

Plantninger i harmoni med omgivelserne

Når skaden er sket