Retur til styrelsens hjemmeside

 

Beskyt den vilde flora langs kysterne


En international værdifuld flora ved de danske kyster

En enestående variation af kysttyper
Den danske kyst strækker sig fra de næsten uforanderlige gamle urfjeldskyster på Bornholm og til de brede sandstrande langs Vesterhavskysten, hvor havstrømme og sandflugt bogstaveligt talt forandrer landskabet dagligt.

Mellem disse topografiske og aldersmæssige yderpunkter findes de indre danske farvande, hvis hovedformer er stærkt præget af sidste istid og det efterfølgende dynamiske samspil mellem land- og havkræfter. Havkræfterne har skabt nøgne, dramatiske klinter, kystlaguner, vader, loer, strandenge, kystklitter, rullestensstrande, strandvolde, sandstrande – og utallige mellemformer. I forhold til Danmarks størrelse er kystens samlede længde usædvanlig: over 7000 km, hvilket svarer til en strækning fra Danmark til 1000 km syd for ækvator. Der findes ikke mange andre geografiske områder i verden, hvor der findes en sådan kystlængde og kystvariation inden for et så relativt lille område.

En mangfoldighed af plantesamfund
Den danske kyst udgør et stort, sammenhængende og varieret naturområde med relativt uforstyrrede økosystemer. De forskellige kystlokaliteter har forskellige jordbunds- og klimaforhold – og ofte med stor variation inden for selv små områder. Disse forskelle betyder, at der er forskellige vækstvilkår for en mangfoldighed af vilde plantesamfund.

Rynket Rose – slangen i paradis
Det er denne rigdom og mangfoldighed af vilde planter der trues af aggressive plantearter som Rynket Rose, der helt kan udrydde de relativt uforstyrrede og artsrige økosystemer og give mindre plads for stedets oprindelige plantearter. Resultatet er, at biodiversiteten formindskes, kystnaturen bliver fattigere og oplevelsesmulighederne indskrænkes.

På Glænø Vesterfed er kysten stadig præget af en artsrig vegetation af vilde strand- og overdrevsplanter. Rynket Rose bør fjernes med det samme, hvis den dukker op her. I forgrunden ses Strand-Mandstro.

På Glænø Vesterfed er kysten stadig præget af en artsrig vegetation af vilde strand- og overdrevsplanter. Rynket Rose bør fjernes med det samme, hvis den dukker op her. I forgrunden ses Strand-Mandstro.

På Glænø Østerfed i Sydsjælland har Rynket Rose invaderet kysten. Vind og strøm fra vest har ført frø og roddele med sig fra bevoksninger på Glænøs klinter, så den aggressive rose nu har solidt fat.

På Glænø Østerfed i Sydsjælland har Rynket Rose invaderet kysten. Vind og strøm fra vest har ført frø og roddele med sig fra bevoksninger på Glænøs klinter, så den aggressive rose nu har solidt fat.