Retur til styrelsens hjemmeside

 

Beskyt den vilde flora langs kysterne


Når skaden er sket

Opgravning af Rynket Rose er den mest effektive bekæmpelse, men det er et tidskrævende og besværligt arbejde at fjerne det ofte omfattende og dybe rodnet. Det bedste vil derfor altid være straks at fjerne små planter, når man ser dem på nye voksesteder.

Opgravning af Rynket Rose er den mest effektive bekæmpelse, men det er et tidskrævende og besværligt arbejde at fjerne det ofte omfattende og dybe rodnet. Det bedste vil derfor altid være straks at fjerne små planter, når man ser dem på nye voksesteder.

Svær at bekæmpe
Rynket Rose er svær at bekæmpe. Som tidligere beskrevet er den især et problem i kyst- og klitområder. Planten kan bekæmpes ved opgravning, slåning og græsning.

Finder man nye planter i et område, hvor Rynket Rose ikke før har været, bør man straks fjerne planterne.

Opgravning
Den mest effektive bekæmpelse er opgravning, hvor man skal sikre sig, at det dybe rodnet og især rodudløberne fjernes. Det er en besværlig og tidskrævende proces, der tillige i klitområder kan skabe vindhuller og sandflugt.

Slåning
Bekæmpelse ved hjælp af slåning skal strække sig over flere år indtil planterne er så svækkede, at vilde plantearter igen over- tager arealerne. En halvhjertet slåning vil blot virke som en foryngelsesproces. En flerårig slåning bør normalt også følges op af en opgravning.

Græsning
Græsningsforsøg har vist, at kun geder er i stand til effektivt at holde planterne nede.

Praktiske erfaringer
Flere statsskovdistrikter har allerede praktiske erfaringer med bekæmpelse af Rynket Rose. Her kan man eventuelt få gode råd om bekæmpelse. Adresser og telefonnumre kan findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.

Forskning og praktiske forsøg
Rynket Roses konsekvenser for den danske natur har medført, at der gennemføres praktiske forsøg med bekæmpelse på statsejede jorder – det gælder bl.a. jorder der administreres af Miljøministeriet og Forsvarsministeriet.

Der er endvidere igangsat forsknings- og forsøgsvirksomhed af både Danmarks Miljøundersøgelser og Københavns Universitet.

Opgravning af Rynket Rose er den mest effektive bekæmpelse, men det er et tidskrævende og besværligt arbejde at fjerne det ofte omfattende og dybe rodnet. Det bedste vil derfor altid være straks at fjerne små planter, når man ser dem på nye voksesteder

Opgravning af Rynket Rose er den mest effektive bekæmpelse, men det er et tidskrævende og besværligt arbejde at fjerne det ofte omfattende og dybe rodnet. Det bedste vil derfor altid være straks at fjerne små planter, når man ser dem på nye voksesteder.

Den smukke Isblåfugl er som larve afhængig af ærteblomsten Muse-Vikke. Den er derfor en af de sommerfugle, der bliver trængt tilbage på strandenge og strandoverdrev, når Rynket Rose spreder sig.

Den smukke Isblåfugl er som larve afhængig af ærteblomsten Muse-Vikke. Den er derfor en af de sommerfugle, der bliver trængt tilbage på strandenge og strandoverdrev, når Rynket Rose spreder sig.