Retur til styrelsens hjemmeside

 

Beskyt den vilde flora langs kysterne


Kolofon

Titel:
Beskyt den vilde flora langs kysterne - Rynket Rose og andre indførte planter udrydder oprindelige og værdifulde plantesamfund

Undertitel:
Rynket Rose og andre indførte planter udrydder oprindelige og værdifulde plantesamfund

Resume:
Pjecen giver råd om hvordan spredningen af Rynket Rose(Rosa rugosa) kan standses. Rynket Rose er en invasiv art, der truer gamle værdifulde plantesamfund langs vore kyster. Pjecen giver anvisninger på hvilke andre planter, man kan anvende, og som ikke har de samme uheldige egenskaber, som Rynket Rose har m.h.t. at true livsbetingelserne for dem.

Udgiver:
Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen

Ansvarlig institution:
Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet

Copyright:
Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen

Forfatter:
Konsulent Johannes Bach Rasmussen

Sagsbehandler og kontor:
Hans Erik Svart og Bo Brix. Naturbeskyttelseskontoret.

Anden bidragyder:
Page Leroy-Cruse

Sprog:
dan

URL:
http://www.sns.dk

ISBN nr. Trykt version :
87-7279-540-9

Version:
1.0

Versionsdato:
2004-04-27

Formater:
html, gif, jpg, pdf, css

Inventarliste:
default.htm, indhold.htm, kap00.htm, kap01.htm, kap02.htm, kap03.htm, kap04.htm, kap05.htm, kap06.htm, kap07.htm, kap08.htm, helpubl.htm, kolofon.htm, helepubl.pdf, publikation.css, sn_logo.gif, s2.jpg, s3.jpg, s5.jpg, s5a.jpg, s7.jpg, s7a.jpg, s8.jpg, s9.jpg, s11.jpg, s12.jpg, s13.jpg, s13a.jpg, s15.jpg, s15a.jpg, s15b.jpg, s15c.jpg, s16.jpg, s17.jpg, s18.jpg, s19.jpg, s20.jpg