Retur til styrelsens hjemmeside

 

Håndbog om Miljø og Planlægning

- boliger og erhverv i byerne


Resumé

Håndbogen er en revideret udgave af Håndbog om Miljø og Planlægning fra 1991. Håndbogen behandler de væsentligste problemer i samspillet mellem miljø og planlægning i byerne. Den består af: en beskrivelse af samspillet mellem plan- og miljølovgivningen, to modeller for lokalisering af forurenende aktiviteter, gennemgang af 12 typiske planlægningssituationer, hvor samspillet mellem planlægning og miljø er vigtigt samt en systematisk beskrivelse af 86 virksomheder og aktiviteter m.h.t. regulering, miljøforhold og lokalisering. Håndbogen refererer til diverse love, bekendtgørelser og vejledninger og indeholder herudover eksempler på god planlægning og god miljøadministration


Hent gratis program til at læse og udskrive PDF-format

Kolofon

Må citeres med kildeangivelse.


Trykt udgave kan bestilles i Netboghandelen

eller via

Frontlinien
Rentemestervej 8
2400 KÝbenhavn NV
tlf. 70 12 02 11
frontlinien@frontlinien.dk

www.frontlinien.dk


Skov- og Naturstyrelsens publikationsoversigt