Retur til styrelsens hjemmeside

 

Dialogprojekt - Revitalisering af Hovedstadens Vestegn

Modeller for omdannelse af Vestegnens erhvervsområder


Resumé

Dialogprojektet "Revitalisering af Hovedstadens Vestegn" viser, at vestegnens store erhvervsområder er stærkt præget af de forandringer, der sker i erhvervslivet generalt. Dialogprojektets konklusioner er sammenfattet i tre kapitler: Strategi for revitalisering af Vestegnens erhvervsområder, nye anvendelser samt planlægning og udvikling.


Hent gratis program til at læse og udskrive PDF-format

Kolofon

Må citeres med kildeangivelse.


Denne publikation findes kun som netudgave


Skov- og Naturstyrelsens publikationsoversigt